pil åt höger

Statliga myndigheter - uppföljning

Se och jämför statliga myndigheternas systematiska arbete med tillgänglighet.

Förstoringsglas - Symbolbild för Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning

Kommuner - uppföljning

Se och jämför kommuners och regionala kollektivtrafikmyndigheters arbete med tillgänglighet och delaktighet.

Malin Ekman Aldén

GD bloggar

Malin Ekman Aldén, generaldirektör, bloggar om delaktighet och funktionsnedsättning.