Arbetsmarknad – FN-konventionen

Enligt FN-konventionen har personer med funktionsnedsättning rätt till arbete på samma villkor som andra.

Det betyder att Sverige måste förverkliga personer med funktionsnedsättnings rätt till arbete och sysselsättning. Att ha ett arbete är viktigt för att kunna vara delaktig i samhället.

Staten ska se över lagstiftningen och genomföra de åtgärder som behövs. Enligt artikel 9 i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska staterna identifiera och undanröja hinder och barriärer mot tillgänglighet, bland annat på arbetsplatser.

Artikel 27 handlar om arbete och sysselsättning. Här står att diskriminering ska vara förbjudet i lag. Det innebär att arbetsgivaren aldrig kan neka anställning enbart på grund av funktionsnedsättning. Rekryteringsprocessen ska vara öppen för alla, arbetsmiljön ska anpassas och arbetsvillkoren ska vara rättvisa.

Så här kan man arbeta

Tillgänglighet

Se över tillgängligheten på din arbetsplats och erbjud en god arbetsmiljö. Det är svårt för personer med funktionsnedsättning att komma ut på arbetsmarknaden om det brister i tillgängligheten.

  • Välj lokaler där det finns hissar och handikapptoaletter.
  • Undvik att använda parfymer och blommor som kan framkalla allergi.
  • Erbjud medarbetare möjligheten att arbeta på distans.
  • Erbjud medarbetare möjligheten att ha flexibla arbetstider.

Rekrytering

För att undvika diskriminering vid anställningar är det viktigt att rekryteringsprocessen är värde- och kompetensbaserad.

  • Mångfald och likabehandling har sin grund i konventionen och ska vara en del av rekryteringen. Vilka grupper saknas bland medarbetarna i din verksamhet?
  • Tänk på att formulera annonsen på ett sätt som inte utestänger någon.
  • För att hitta rätt person ser ni över vilka behov ni har, vilken kompetens som saknas och gör en kravprofil.

Arbetsmiljöarbete

Se till att tillgänglighet blir en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  • Tänk på tillgängligheten när när ni genomför skyddsronder.
  • Ställ frågor om tillgänglighet när ni skickar ut medarbetarenkäter.

Senast granskad: 2015-11-23