IT-politik – FN-konventionen

Enligt FN-konventionen ska IT-tjänster vara tillgängliga för alla på lika villkor.

Artikel 21 om yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information handlar om att alla har rätt att kunna ta emot och sprida idéer. Staten ska se till att informationen är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Staten ska också uppmana andra som gör elektroniska tjänster att ta fram dem i tillgängliga format, till exempel massmedier som publicerar nyheter via internet.

Dessutom ska staten uppmuntra forskning och utveckling av universellt utformade produkter och tjänster samt främja tillgången till och användningen av ny teknik.

Artikel 9 beskriver att staten ska se till att alla har tillgång till information på lika villkor. Det innebär att staten ska se till att personer med funktionsnedsättning kan använda internet och andra kommunikationssystem. Staten ska också se till att det går lika lätt för alla att kommunicera i nödsituationer. 

Så här kan man arbeta

Alla ska ha samma tillgång till it-lösningar. Därför är det viktigt att redan från början i ett it-projekt planera för att så många som möjligt kan använda tjänsterna.

Att tänka på när man planerar en webbplats:

  • Se till att texten på sidan kan läsas med talsyntes.
  • Märk bilder med så kallade alt-texter som beskriver vad de föreställer.
  • Se till att layouten gör att det är lättare att begripa hur man navigerar på sidan.
  • Navigeringen på sidan ska fungera med tangentbord (inte endast med musklickningar).
  • Information kan finnas på fler sätt än i text, till exempel ljudfiler med mänskligt tal eller filmer med teckenspråk.

I telefonväxlar finns ofta automatiska tjänster där den som ringer får välja olika alternativ med knapptryckningar. En riktlinje är att inte ge fler än fyra alternativ att välja mellan. Det finns också automatisk röststyrning i vissa telefonväxlar. För personer som har svårt att uttrycka sig i tal är en sådan tjänst ett stort hinder.

Utbilda chefer och anställda om personer med funktionsnedsättningar och vilka förutsättningar som finns för att ta fram tillgängliga it-lösningar. 

Senast granskad: 2016-02-02