Konsumentpolitik – FN-konventionen

Enligt FN-konventionen ska produkter, miljöer, program och tjänster vara universellt utformade.

Det innebär till exempel att konsumentinformation och butiksmiljöer ska utformas så att de kan användas av alla utan anpassning. Konventionsstaterna ska främja forskning och utveckling på området och ta fram normer och riktlinjer om det universellt utformade.

Staten bör se funktionshindersfrågor som en del av arbetet för en hållbar utveckling och sträva efter att fler organisationer blir socialt ansvarstagande.

Artikel 9 om tillgänglighet slår fast att alla som erbjuder tjänster och service för allmänheten ska tänka på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Konventionsstaterna ska följa normer och riktlinjer för att öka tillgängligheten för konsumenter, bland annat genom att följa och utveckla standarder.

Så här kan man arbeta

  • Bristande tillgänglighet i butiker stänger ute många kunder. En tillgängligt entré välkomnar alla. Automatiska dörröppnare underlättar för de flesta. Undvik trösklar och installera en ramp där det saknas hiss.
  • Tillverka inte förpackningar som är svåra att öppna.
  • Elektronisk försäljning av tjänster och varor blir allt vanligare. Vid upphandling ska tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning alltid tänkas in och det är viktigt att följa riktlinjer för e-tillgänglighet och webbgränssnitt.
  • Tänk på att informationen till konsumenter ska vara tillgänglig. Det kan handla om att det finns besöksinformation som beskriver tillgängligheten eller att konsumentinformation finns i alternativa format. Alternativa formaten kan exempelvis vara på lättläst eller taktila skyltar.
  • Alla konsumenter har rätt att kunna fatta väl avvägda beslut och ta tillvara sina intressen som konsument. Personer med funktionsnedsättning kan behöva särskilt stöd, information och vägledning.

Senast granskad: 2015-11-25