Transportpolitik – FN-konventionen

Enligt FN-konventionen ska transportsystemet vara användbart för alla, oavsett funktionsförmåga.

Utan tillgång till transportsystemet begränsas individens möjlighet att kunna delta i samhället på lika villkor. Det kan till exempel handla om möjligheten att ta sig till skolan, arbetet, besöka en vän eller delta i olika aktiviteter.

Inriktningsmål

I strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken har regeringen satt upp ett inriktningsmål för transportpolitiken 2011-2016.

  • Transportsystemet ska utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning.

Senast granskad: 2014-09-02