Funktionshindersorganisationer

Att samverka med funktionshindersorganisationer är viktig i arbetet med att genomföra funktionshinderspolitiken.

Funktionshindersorganisationer har stora erfarenheter och kunskaper. Därför är det viktigt att hitta former för samverkan vid planering, genomförande och utvärdering av insatser som rör personer med funktionsnedsättning.

Funktionshindersorganisationerna verkar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga på lika villkor och är experter inom funktionshindersfrågor. De arbetar aktivt för att påverka beslutsfattare och andra som kan medverka till ett tillgängligare samhälle.

Senast granskad: 2015-05-28