Lagar, principer, viktiga dokument

Här presenteras lagar, principer och viktiga dokument som styr funktionshinderspolitiken och påverkar situationen för personer med funktionsnedsättning.

I menyerna till höger finns lagar, principer och viktiga dokument under huvudrubrikerna

  • Ansvars- och finansieringsprincipen
  • Bristande tillgänglighet
  • Lagar och förordningar utifrån FN-konventionen
  • Nationella dokument
  • Internationella dokument.

Senast granskad: 2015-05-27