Internationella dokument

Här har vi samlat internationella dokument som är viktiga för funktionshinderspolitiken.

Det internationella arbetet inom funktionshindersområdet har stor betydelse för utvecklingen av den svenska funktionshinderspolitiken.

Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det bedrivs ett internationellt standardiseringsarbete som Sverige är delaktigt i. Sverige har även åtaganden på europeisk nivå.

Senast granskad: 2015-05-27