Prioriterade politikområden

Regeringen har beslutat om tio prioriterade politikområden för funktionshinderspolitiken under strategiperioden 2011-2016.

  • Arbetsmarknadspolitik
  • Utbildningspolitik
  • Socialpolitik
  • Folkhälsopolitik
  • Ökad fysisk tillgänglighet
  • Transportpolitik
  • It-politik
  • Kulturpolitik
  • Rättsväsende och Migrationsverket
  • Konsumentpolitik

22 strategiska myndigheter har fått särskilt ansvar för att nå målen. För varje politikområde finns en eller flera myndigheter. Myndigheterna har i sin tur satt upp egna delmål.

Senast granskad: 2015-11-30