Arbetsmarknadspolitik

Den grundläggande utgångspunkten inom arbetsmarknadspolitiken är att alla människors kompetens och vilja att arbeta ska tas tillvara.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet utifrån sina förmågor och förutsättningar. För att kunna möta utmaningen - att allt färre ska försörja allt fler - är det viktigt att ta tillvara alla resurser i samhället.

Inriktningsmål

I strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken har regeringen satt upp två inriktningsmål för arbetsmarknadspolitiken 2011-2016.

  • Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska öka.
  • Matchningen mellan arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och lediga arbeten ska vara effektiv.

Senast granskad: 2016-08-04