Konsumentpolitik

Regeringens mål för konsumentpolitiken är att konsumenter ska ha makt och möjlighet att göra aktiva och medvetna val.

Det innebär att det måste finnas ett lagstadgat konsumentskydd och en effektiv och väl fungerande kontroll av att lagstiftningen följs. All information till konsumenter ska vara lättillgänglig och tillförlitlig. Det ska också finnas möjligheter för den enskilde konsumenten att enkelt kunna lösa en tvist. För den enskilde konsumenten är det viktigt med ett högt konsumentskydd även utanför Sveriges gränser, inte minst vid till exempel resor eller inköp via Internet.

Mål för konsumentpolitiken

Regeringen har satt upp ett mål för konsumentpolitiken 2011-2016.

  • Konsumenterna har makt och möjlighet att göra aktiva val.

Senast granskad: 2016-08-04