Transportpolitik

Transportsystemet ska vara användbart för alla, oavsett funktionsförmåga.

I grunden är det en demokratifråga. Utan tillgång till transportsystemet begränsas individens möjlighet att kunna delta i samhället på lika villkor. Det kan till exempel handla om möjligheten att ta sig till skolan, arbetet, besöka en vän eller delta i olika aktiviteter.

Inriktningsmål

I strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken har regeringen satt upp ett inriktningsmål för transportpolitiken 2011-2016.

  • Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning.

Senast granskad: 2016-08-04