Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Sökfunktion Vanliga frågor och svar (FAQ) Kontakta oss Juridisk information

Kommunuppföljning 2016

Myndigheten följer upp hur kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter arbetar med tillgänglighet och delaktighet.

Syftet är att ge en bild av hur arbetet med att skapa förutsättningar för ett samhälle på lika villkor, oavsett funktionsnedsättning, bedrivs på lokal nivå. De områden som följs upp är arbetsmarknad, utbildning, idrott, kultur, fysisk tillgänglighet och transport.

Uppföljningen fungerar som ett verktyg där kommuner och kollektivtrafikmyndigheter kan följa sitt tillgänglighetsarbete, jämföra sig med liknande kommuner och ta del av goda exempel.