Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Hoppa till högermenyn Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Sökfunktion Vanliga frågor och svar (FAQ) Kontakta oss Juridisk information

Om kommunuppföljningen

Myndigheten för delaktighet följer upp hur kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter arbetar med tillgänglighet.

Kommunuppföljningen genomförs på uppdrag av regeringen och är en viktig del i den årliga uppföljningen av funktionshinderspolitiken. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Uppföljningen är frivillig och omfattar sex områden:

  • Arbetsmarknad
  • Utbildning
  • Kultur
  • Idrott
  • Fysisk tillgänglighet
  • Transport

Enkäten om transport skickas endast till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. De övriga fem enkäterna skickas till kommunerna. 

Senast granskad: 2016-05-09