Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Hoppa till högermenyn Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Sökfunktion Vanliga frågor och svar (FAQ) Kontakta oss Juridisk information

Om poängbedömningen

Förklaring av poängbedömningen i Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning.

Den totala andel poäng som kommunerna fått inom respektive uppföljningsområde grundar sig på hur kommunerna svarat i respektive enkät. För varje poänggivande enkätfråga har det varit möjligt att få 0, 1, 2 eller 3 poäng. Den sammanlagda poängen för varje besvarad enkät har sedan räknats ut och presenteras som andelar av den maximala poängen.

Vissa kommuner/kollektivtrafikmyndigheter har inte besvarat alla frågor i enkäterna och kan av denna anledning ha fått lägre poäng. De kommunerna som inte besvarat enkäterna alls streckas och hamnar längst ned på listan.

I vissa fall innehåller enkäterna frågor eller svarsalternativ som inte är relevanta för vissa kommuner eller kollektivtrafikmyndigheter då man inte ansvarar för det som efterfrågas. Detta tas hänsyn till genom att den maximala enkätpoängen respektive frågepoängen justeras.

Senast granskad: 2015-05-12