Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Hoppa till högermenyn Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Sökfunktion Vanliga frågor och svar (FAQ) Kontakta oss Juridisk information

Arbetsmarknad

Arbete eller meningsfull sysselsättning är en av de viktigaste faktorerna för att kunna vara delaktig i samhället. Kommuner har ett särskilt viktigt ansvar som arbetsgivare. Dessutom kan kommuner arbeta med näringslivet och genomföra riktade insatser för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Kommunernas enkätsvar har räknats om till poäng. Det totala antalet poäng inom respektive uppföljningsområde grundar sig på hur kommunerna har svarat i respektive enkät. Hög poäng indikerar att kommunen i hög utsträckning arbetar med att skapa förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vissa kommuner har inte besvarat alla frågor och kan därför ha ett lägre resultat. De kommuner som saknar resultat helt (-) har inte besvarat enkäten. Nedan kan du avläsa hur stor andel av den totala andelen poäng kommunerna har fått. 

Enkäten besvarades 2015 av 191 kommuner och 2016 av 201 kommuner.

Resultat för Arbetsmarknad
Kommun
Sorteras {{!sortUp ? "stigande" : "Fallande"}}
Andel av maxpoäng 2016
Sorteras {{sortUp ? "stigande" : "Fallande"}}
Andel av maxpoäng 2015
Sorteras {{sortUp ? "stigande" : "Fallande"}}
{{p.kommun}} {{printPoangForId(poangs, p.kommunId)}} {{printPoangForId(poangs2, p.kommunId)}}
{{p.kommun}} {{printPoang(p.totPoang)}} {{printPoangForId(poangs2, p.kommunId)}}
{{p.kommun}} {{printPoangForId(poangs, p.kommunId)}} {{printPoang(p.totPoang)}}
{{limitText}}