Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Hoppa till högermenyn Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Sökfunktion Vanliga frågor och svar (FAQ) Kontakta oss Juridisk information

Härnösands kommun

Arbetsmarknad

Arbete eller meningsfull sysselsättning är en av de viktigaste faktorerna för att kunna vara delaktig i samhället. Kommuner har ett särskilt viktigt ansvar som arbetsgivare. Dessutom kan kommuner arbeta med näringslivet och genomföra riktade insatser för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Indikatorerna bygger på frågor i enkäten och poängsätts från 0 till 3 poäng. För mer information om poängsättningen samt om vilka enkätfrågor indikatorerna bygger på klicka på respektive indikator.

(-) betyder att enkätfrågan ej är besvarad. 

(*) betyder att enkätfrågan ej är tillämpbar.

Härnösands övergripande resultat
Område Andel av maxpoäng 2016 Andel av maxpoäng 2015
Arbetsmarknad 91% 33%
Fysisk tillgänglighet 65% 55%
Idrott 28% -
Kultur 36% 26%
Utbildning 48% 60%
Transport - 73%
Härnösands resultat för Arbetsmarknad
Indikator 2016
(0 - 3 poäng)
2015
(0 - 3 poäng)
{{p.indikatorNamn}} {{p.indikatorDefinition}} {{printPoang(p.poang)}} {{printPoang(indikators2[$index].poang)}}
Andel av maxpoäng: 91% 33%
Visa enkätsvar 2015 Visa enkätsvar 2016