Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Hoppa till högermenyn Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Sökfunktion Vanliga frågor och svar (FAQ) Kontakta oss Juridisk information

Karlskoga kommun

Fysisk tillgänglighet

Fysisk tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet. Kommunen har stort ansvar i att öka den fysiska tillgängligheten, både i egna verksamheter samt att genom plan- och byggprocessen säkerställa tillgängligheten vid byggnation. 

Indikatorerna bygger på frågor i enkäten och poängsätts från 0 till 3 poäng. För mer information om poängsättningen samt om vilka enkätfrågor indikatorerna bygger på klicka på respektive indikator.

(-) betyder att enkätfrågan ej är besvarad. 

(*) betyder att enkätfrågan ej är tillämpbar.

Karlskogas övergripande resultat
Område Andel av maxpoäng 2016 Andel av maxpoäng 2015
Arbetsmarknad 22% 24%
Fysisk tillgänglighet 92% 78%
Idrott 50% 50%
Kultur 59% 59%
Utbildning 84% 67%
Transport - -
Karlskogas resultat för Fysisk tillgänglighet
Indikator 2016
(0 - 3 poäng)
2015
(0 - 3 poäng)
{{p.indikatorNamn}} {{p.indikatorDefinition}} {{printPoang(p.poang)}} {{printPoang(indikators2[$index].poang)}}
Andel av maxpoäng: 92% 78%
Visa enkätsvar 2015 Visa enkätsvar 2016