Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Hoppa till högermenyn Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Sökfunktion Vanliga frågor och svar (FAQ) Kontakta oss Juridisk information

Idrott

Alla människor har rätt att delta i idrottslivet som utövare och besökare. Genom att bland annat öka anläggningars tillgänglighet, utbilda idrottsledare och informera om tillgängligheten i idrottsverksamheter ökar möjligheten till delaktighet.

Kommunernas enkätsvar har räknats om till poäng. Det totala antalet poäng inom respektive uppföljningsområde grundar sig på hur kommunerna har svarat i respektive enkät. Hög poäng indikerar att kommunen i hög utsträckning arbetar med att skapa förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vissa kommuner har inte besvarat alla frågor och kan därför ha ett lägre resultat. De kommuner som saknar resultat helt (-) har inte besvarat enkäten. Nedan kan du avläsa hur stor andel av den totala andelen poäng kommunerna har fått. 

Enkäten besvarades 2015 av 207 kommuner 2016 av 233 kommuner.

Resultat för Idrott
Kommun
Sorteras {{!sortUp ? "stigande" : "Fallande"}}
Andel av maxpoäng 2016
Sorteras {{sortUp ? "stigande" : "Fallande"}}
Andel av maxpoäng 2015
Sorteras {{sortUp ? "stigande" : "Fallande"}}
{{p.kommun}} {{printPoangForId(poangs, p.kommunId)}} {{printPoangForId(poangs2, p.kommunId)}}
{{p.kommun}} {{printPoang(p.totPoang)}} {{printPoangForId(poangs2, p.kommunId)}}
{{p.kommun}} {{printPoangForId(poangs, p.kommunId)}} {{printPoang(p.totPoang)}}
{{limitText}}