Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Hoppa till högermenyn Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Sökfunktion Vanliga frågor och svar (FAQ) Kontakta oss Juridisk information

Kultur

Alla människor har rätt att delta i kulturlivet som utövare och besökare. Genom att bland annat öka lokalers tillgänglighet, utbilda kulturledare och informera om tillgängligheten i kulturverksamheter ökar möjligheten till delaktighet.

Kommunernas enkätsvar har räknats om till poäng. Det totala antalet poäng inom respektive uppföljningsområde grundar sig på hur kommunerna har svarat i respektive enkät. Hög poäng indikerar att kommunen i hög utsträckning arbetar med att skapa förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vissa kommuner har inte besvarat alla frågor och kan därför ha ett lägre resultat. De kommuner som saknar resultat helt (-) har inte besvarat enkäten. Nedan kan du avläsa hur stor andel av den totala andelen poäng kommunerna har fått. 

Enkäten besvarades 2015 av 209 kommuner 2016 av 231 kommuner.

Resultat för Kultur
Kommun
Sorteras {{!sortUp ? "stigande" : "Fallande"}}
Andel av maxpoäng 2016
Sorteras {{sortUp ? "stigande" : "Fallande"}}
Andel av maxpoäng 2015
Sorteras {{sortUp ? "stigande" : "Fallande"}}
{{p.kommun}} {{printPoangForId(poangs, p.kommunId)}} {{printPoangForId(poangs2, p.kommunId)}}
{{p.kommun}} {{printPoang(p.totPoang)}} {{printPoangForId(poangs2, p.kommunId)}}
{{p.kommun}} {{printPoangForId(poangs, p.kommunId)}} {{printPoang(p.totPoang)}}
{{limitText}}