Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Hoppa till högermenyn Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Sökfunktion Vanliga frågor och svar (FAQ) Kontakta oss Juridisk information

Kungsbacka kommun

Kultur

Alla människor har rätt att delta i kulturlivet som utövare och besökare. Genom att bland annat öka lokalers tillgänglighet, utbilda kulturledare och informera om tillgängligheten i kulturverksamheter ökar möjligheten till delaktighet.

Indikatorerna bygger på frågor i enkäten och poängsätts från 0 till 3 poäng. För mer information om poängsättningen samt om vilka enkätfrågor indikatorerna bygger på klicka på respektive indikator.

(-) betyder att enkätfrågan ej är besvarad. 

(*) betyder att enkätfrågan ej är tillämpbar.

Kungsbackas övergripande resultat
Område Andel av maxpoäng 2016 Andel av maxpoäng 2015
Arbetsmarknad - -
Fysisk tillgänglighet 62% 62%
Idrott 36% 22%
Kultur 79% 33%
Utbildning 69% 94%
Transport 71% 60%
Kungsbackas resultat för Kultur
Indikator 2016
(0 - 3 poäng)
2015
(0 - 3 poäng)
{{p.indikatorNamn}} {{p.indikatorDefinition}} {{printPoang(p.poang)}} {{printPoang(indikators2[$index].poang)}}
Andel av maxpoäng: 79% 33%
Visa enkätsvar 2015 Visa enkätsvar 2016