Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Hoppa till högermenyn Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Sökfunktion Vanliga frågor och svar (FAQ) Kontakta oss Juridisk information

Stockholms stad

Kultur

Alla människor har rätt att delta i kulturlivet som utövare och besökare. Genom att bland annat öka lokalers tillgänglighet, utbilda kulturledare och informera om tillgängligheten i kulturverksamheter ökar möjligheten till delaktighet.

Indikatorerna bygger på frågor i enkäten och poängsätts från 0 till 3 poäng. För mer information om poängsättningen samt om vilka enkätfrågor indikatorerna bygger på klicka på respektive indikator.

(-) betyder att enkätfrågan ej är besvarad. 

(*) betyder att enkätfrågan ej är tillämpbar.

Stockholms övergripande resultat
Område Andel av maxpoäng 2016 Andel av maxpoäng 2015
Arbetsmarknad 71% 53%
Fysisk tillgänglighet 77% 70%
Idrott 82% 72%
Kultur 85% 64%
Utbildning 85% 60%
Transport 77% 71%
Stockholms resultat för Kultur
Indikator 2016
(0 - 3 poäng)
2015
(0 - 3 poäng)
{{p.indikatorNamn}} {{p.indikatorDefinition}} {{printPoang(p.poang)}} {{printPoang(indikators2[$index].poang)}}
Andel av maxpoäng: 85% 64%
Visa enkätsvar 2015 Visa enkätsvar 2016