Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Hoppa till högermenyn Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Sökfunktion Vanliga frågor och svar (FAQ) Kontakta oss Juridisk information

Transport

Tillgängligheten och användbarheten till kollektivtrafik och färdtjänst är en förutsättning för delaktighet i samhället i övrigt. Det handlar om att kunna ta sig till exempelvis arbete, skola eller fritidsaktiviteter. 

De regionala kollektivtrafikmyndigheternas enkätsvar har räknats om till poäng. Det totala antalet poäng grundar sig på hur myndigheterna har svarat i enkäten. Hög poäng indikerar att myndigheten i hög utsträckning arbetar med att skapa förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vissa regionala kollektivtrafikmyndigheter har inte besvarat alla frågor och kan därför ha ett lägre resultat. De myndigheter som saknar resultat helt (-) har inte besvarat enkäten. Nedan kan du avläsa hur stor andel av den totala andelen poäng de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har fått. 

Enkäten besvarades 2015 av 18 av 21 regionala kollektivtrafikmyndigheter och 2016 av 16 av 21 regionala kollektivtrafikmyndigheter. 

Resultat för Transport
Regional kollektivtrafikmyndighet
Sorteras {{!sortUp ? "stigande" : "Fallande"}}
Andel av maxpoäng 2016
Sorteras {{sortUp ? "stigande" : "Fallande"}}
Andel av maxpoäng 2015
Sorteras {{sortUp ? "stigande" : "Fallande"}}
{{p.kommun}} {{printPoangForIdKTM(poangs, p.kommunId)}} {{printPoangForIdKTM(poangs2, p.kommunId)}}
{{p.kommun}} {{printPoang(p.totPoangKTM)}} {{printPoangForIdKTM(poangs2, p.kommunId)}}
{{p.kommun}} {{printPoangForIdKTM(poangs, p.kommunId)}} {{printPoang(p.totPoangKTM)}}