Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Hoppa till högermenyn Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Sökfunktion Vanliga frågor och svar (FAQ) Kontakta oss Juridisk information

Kollektivtrafikmyndigheten i Östergötland

Transport

Tillgängligheten och användbarheten till kollektivtrafik och färdtjänst är en förutsättning för delaktighet i samhället i övrigt. Det handlar om att kunna ta sig till exempelvis arbete, skola eller fritidsaktiviteter. 

Indikatorerna bygger på frågor i enkäten och poängsätts från 0 till 3 poäng. För mer information om poängsättningen samt om vilka enkätfrågor indikatorerna bygger på klicka på respektive indikator.

(-) betyder att enkätfrågan ej är besvarad. 

(*) betyder att enkätfrågan ej är tillämpbar.

Resultat för Transport
Indikator 2016
(0 - 3 poäng)
2015
(0 - 3 poäng)
{{p.indikatorNamn}} {{p.indikatorDefinition}} {{printPoang(p.poang)}} {{printPoang(indikators2[$index].poang)}}
Andel av maxpoäng: 76% Ej besvarad
Visa enkätsvar 2015 Visa enkätsvar 2016