Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Hoppa till högermenyn Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Sökfunktion Vanliga frågor och svar (FAQ) Kontakta oss Juridisk information

Stödmaterial

Här har vi samlat några tips för dig som arbetar med tillgänglighet och delaktighet i en kommun.

Riktlinjer för tillgänglighet

Skriften Riktlinjer för tillgänglighet är stöd och inspiration för alla som strävar efter att göra sin verksamhet, sina lokaler och sin information tillgänglig för alla. Riktlinjerna är rekommendationer för vad som krävs för att en myndighet (statlig, regional, landstingskommunal och kommunal) ska betraktas som tillgänglig.

Till skriften finns checklistorna Att göra informationen tillgänglig, Följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler, Handlingsplan för tillgänglighet samt Tillgängliga möten och konferenser.

Till Läs-mer-länkarna nederst på den här sidan 

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN-konventionen är vägledande för funktionshinderspolitiken och hur offentliga sektorn ska arbeta med konventionen som grund. Tillgänglighet är en allmän princip som går igenom hela konventionen, därför är det viktigt att man har kunskap om den när man arbetar med tillgänglighet.

Diskrimineringslagstiftningen

Bristande tillgänglighet är en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen sedan 1 januari 2015. Lagändringen innebär att personer med funktionsnedsättning ska ha bättre möjlighet att hävda sin rätt att kunna delta på likvärdiga villkor utan hinder i form av bristande tillgänglighet. Att kunna delta i samhället oavsett funktionsförmåga är en grundläggande mänsklig rättighet.

Nätverket för tillgänglighetsfrågor

Nätverket för tillgänglighetsfrågor är till för erfarenhetsutbyte mellan kommunernas och landstingens anställda samt politiker som arbetar med och är intresserade av tillgänglighet. Det kan handla om fysisk miljö, information eller upphandling. Syftet med nätverket är att ge medlemmarna stöd och kraft i arbetet med tillgänglighetsfrågor. Nätverket drivs av Sveriges Kommuner och Landsting samt Myndigheten för delaktighet tillsammans med landets kommuner, landsting och regioner.

Är du tjänsteman/politiker i en kommun eller ett landsting/region och intresserad av tillgänglighet eller andra frågor som rör delaktighet för alla oavsett funktionsförmåga? Då är du välkommen att gå med i nätverket! Skicka din intresseanmälan till info@mfd.se.

Senast granskad: 2015-05-12