Anmäl till konferensen Det ska vara lätt att handla - hålls 29 november 2016

Välkommen till en konferens om hur man kan underlätta för personer som tycker det är svårt att handla! Sista anmälningsdag är 18 november.

Stressigt. För mycket intryck. Svårt att hitta. Många personer med demens och andra kognitiva nedsättningar upplever stora problem när de handlar mat. Men små insatser kan göra stor skillnad. Myndigheten för delaktighet bjuder in till en konferens där vi berättar om vilka hinder dessa personer kan möta och hur dagligvaruhandeln med enkla medel kan underlätta för dem.

Vi kommer att presentera ett kunskapsmaterial som kan vara ett stöd för handeln. Materialet har tagits fram i samverkan med Svenskt Demenscentrum, Demensförbundet, Anhörigas riksförbund och Alzheimer Sverige. Organisationen Svensk Dagligvaruhandel har varit en värdefull part i arbetet utifrån sitt branschperspektiv.

Plats: City Conference Center, Norra Latin, Drottninggatan 71B, 111 36 i Stockholm.

Tid: 09.30-12.00 (kaffe och smörgås serveras 09.00)

Sista anmälningsdag var 18 november.

Vid frågor kontakta:
Monica Rydén, epost: monica.ryden@mfd.se, telefon: 08-600 84 31

Varmt välkommen!

Myndigheten för delaktighet
Sturegatan 3
Box 1210, 172 24 Sundbyberg
Telefon: 08-600 84 00

Publicerad: 2016-09-14