Årets myndighetsenkät skickades ut 29 februari

Sista svarsdatum för myndighetsenkäten är 8 april 2016.

Myndighetsenkäten ”Öppna Jämförelser” skickas till alla statliga myndigheter en gång om året och ingår i Myndigheten för delaktighets uppföljning av tillgänglighetsarbetet i staten.

Enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderpolitiken ska det vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att arbeta på en myndighet och besöka den.

Myndigheterna har fram till den 8 april på sig att besvara enkäten. Resultatet av uppföljningen presenteras på Myndigheten för delaktighets webbplats där det går att jämföra landets statliga myndigheter och hur de lever upp till förordningen.

Publicerad: 2016-02-29