Årliga uppföljningen av kommunernas arbete med tillgänglighet har startat

11 januari skickar Myndigheten för delaktighet ut enkäter med frågor om tillgänglighetsarbete till landets alla kommuner och kollektivtrafikmyndigheter.

Myndigheten för delaktighet följer sedan 2013 kommunernas och de regionala kollektivtrafikmyndigheternas arbete med tillgänglighet. Arbetet genomförs på uppdrag av regeringen och är en viktig del i den årliga uppföljningen av funktionshinderspolitiken. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Enkäterna kan besvaras till och med 12 februari 2016. Resultatet presenteras i maj månad på Myndigheten för delaktighets webbplats.

Publicerad: 2016-01-11