Barn med funktionsnedsättning är i första hand barn

MFD:s GD bloggar om barn och unga med funktionsnedsättning.

Utdrag ur Malin Ekman Aldéns blogginlägg:

”Vi säger ofta när vi pratar om barn med funktionsnedsättning att de i första hand måste få vara barn. Det är verkligen sant. Att få vara barn ur ett barnperspektiv, inte med en vuxens synsätt. Att få prioritera lek framför träning, att få gå på skoldisko utan hjälp och att få resa utomlands med kompisar. Att vara förälder kräver så många gånger att man sätter sig på händerna och våga släppa taget och kontrollen fast man verkligen inte vågar. Har man ett barn som har behov av stöd är det ännu svårare och ännu läskigare. Men det är alla barns rättighet att vi respekterar deras värld och vilja att bli självständiga. Barn är klokare än vi tror.”

Publicerad: 2016-11-01