Dags för årets eMedborgarvecka – hålls 3-9 oktober

eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka för ökad digital delaktighet. Veckan anordnas av Digidelnätverket där Myndigheten för delaktighet ingår.

Under eMedborgarveckan arrangeras en mängd lokala, regionala och nationella insatser och aktiviteter. Många erbjuder riktade programpunkter, bjuder in till öppet hus eller arrangerar ”hands on”-introduktioner. Varje deltagande aktör väljer format för sitt arrangemang. eMedborgarveckan är ett bra tillfälle för dialog mellan utvecklare och användare av e-tjänster och digitala plattformar. År 2015 deltog cirka 300 aktörer.

Att vara eMedborgare handlar om att kunna använda e-tjänster, internet och digitala forum som vägar för att hantera sin vardag samt för att söka och använda information och göra sin röst hörd.

Digidelnätverket arbetar för ökad digital delaktighet i Sverige och stöds ekonomiskt av Internetstiftelsen. I nätverkets samverkansledning sitter ett tiotal organisationer varav Myndigheten för delaktighet är en. Övriga är bland annat Seniornet, Försäkringskassan, Kungliga Biblioteket, Skatteverket, Folkbildningsrådet, Sveriges Kommuner och landsting, Myndigheten för tillgängliga medier och LO.

Publicerad: 2016-09-27