Delaktighetsdagen 2016 webbsänds

Torsdagen den 1 december kan du från klockan 9.30 följa Delaktighetsdagen via webbsändning.

Följ livesändningen för Delaktighetsdagen.

Hashtag för dagen är #delaktighetsdagen.

Program

09:30 - Malin Ekman Aldén hälsar välkommen
Vikarierande generaldirektör, Myndigheten för delaktighet

09.50 - Utvärdering och reflektioner av strategin med sikte framåt
Linda Ahlgren, utredare, Myndigheten för delaktighet

10:10 - Ledningssystem – en möjlig väg framåt
Magnus Lagercrantz, utredare, Myndigheten för delaktighet

10:20 - Tre framgångsrika arbetssätt presenteras:
Karin Westling, handläggare, Kulturrådet
Martin Kruse, verksamhetsområdeschef, Arbetsförmedlingen
Mirja Johansson, handläggare, Arbetsmiljöverket

10:40 - Paus

11.00 - Från perspektivträngsel till medborgarens fokus
Helen Rojas, utvecklingschef, Botkyrka kommun
Ann Bjellert, funktionshinderstrateg, Botkyrka kommun

11:20 - ”Inte är det bra, men det kan bli värre – perspektiv på delaktighet”
Charlotte Lindmark och andra typer

11:35 - Paus

11:45 - Samtal om politiken nu och framåt med
Maria Johansson, Lika Unika
Lars Berge-Kleber, Handikappförbunden
Eva Olofsson, Sveriges kommuner och landsting
Malin Ekman Aldén, Myndigheten för delaktighet

12:10 - Madeleine Harby Samuelsson 
Statssekreterare, Socialdepartementet

 

Publicerad: 2016-11-21