Det närmar sig MVTe-mässa 2017

MVTe-mässan går av stapeln den 24-25 januari och Myndigheten för delaktighet är en av arrangörerna.

MVTe-mässan – Mötesplats Välfärdsteknologi och e-hälsa – är en konferens och mässa för kunskap och erfarenhetsutbyte för kommuner samt andra aktörer och innovatörer i branschen.

Årets MVTe-mässa har individen i fokus

Alla människor har rätt att vara delaktiga i samhället och ha goda levnadsförhållanden. Digitaliseringen i samhället skapar nya möjligheter för människor att ta del av sina rättigheter. Välfärdsteknik är användbara verktyg som kan bidra till ökad delaktighet och jämlikhet för alla, oavsett funktionsförmåga, ålder eller kön. Det handlar om att skapa ökad trygghet, aktivitet, självständighet och självbestämmande för individen.

Arbetet med välfärdsteknik ska alltid utgå från individens behov. Det är viktigt att den teknik som utvecklas är tillgänglig för alla, att man utgår från tanken om universell utformning och att det är lika tillgång till teknik oavsett var i landet man bor.

Myndigheten för delaktighet på MVTe-mässan

Myndigheten för delaktighet kommer att arrangera två seminarier och en workshop. Ett seminarium ska handla om mänskliga rättigheter och välfärdsteknik. Det andra seminariet om hur innovativa lösningar kan möta individens behov och bidra till nya arbetssätt.

Besök oss också i vår monter. I år delar vi monter med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen, e-Hälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Post- och telestyrelsen (PTS) och Bredbandsforum.

I montern kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till Socialstyrelsens jurister. Vi kommer att visa det efterfrågade verktyget Välfärdsteknologisnurran och intervjufilmer med personer som använder välfärdsteknik. 

Välkommen att besöka våra seminarier och vår monter G31! 

Publicerad: 2016-12-14