En konferens om demens som engagerade

Det var ett 100-tal förväntansfulla deltagare som välkomnades till konferensen ”Det skall vara lätt att handla” med förre socialministern Göran Hägglund, som moderator för dagen. Myndigheten för delaktighet arrangerade konferensen om levnadsvillkoren för personer med demenssjukdomar, med fokus på hur dagligvaruhandeln kan underlätta för dem.

Myndighetens vikarierande Generaldirektör Malin Ekman Aldén inledde konferensen och tryckte på vikten av att ha ett samhälle med full delaktighet för alla, oavsett funktionsförmåga. Malin sa: ”Det är över 160 000 personer i vårt land som lever med demenssjukdom idag. Att det skall vara lätt att handla är något som framkommit är speciellt viktigt i våra samtal med personer med demenssjukdomar, så det är något vi ville uppmärksamma speciellt.”

Ett demensvänligt samhälle, ett samhälle där alla kan vara delaktiga, var något som inte bara genomsyrade hennes tal utan också hela konferensen. Malin avlöstes på scenen av Sören och Ingrid som berättade om hur det är att handla med en demenssjukdom. Det belyste att de små vardagssakerna som de flesta inte ens tänker på, kan bli oöverstigliga utmaningar. Det kan vara högt ljud och musik i affären, omplacering av varor eller ommöblering eller stressade kunder och personal. Utmaningar som med enkla medel och kunskap kan undvikas eller förbättras.

Engagemanget från deltagarna gjorde att det blev många dialoger med åhörarna. Anna Brorson, forskare från KI som satt i publiken, tog upp exempel från England om ”lugna kassan”, kassor som på bestämda tider har ett lugnt tempo, motsatsen till snabbkassor. En viktig detalj då stressade kunder ofta kan bli en stor utmaning för demenssjuka.

Wilhelmina Hoffman, geriatriker, VD för Svenskt Demenscentrum pratade allmänt om vikten att ha ett samhälle för alla oavsett funktionsförmåga. Hon tog upp att utvecklingen i samhället med längre medellivsålder och ändrad befolkningsdemografi ökar behovet av stöd för individen så att de kan fortsätta leva ett fullvärdigt liv i sina egna hem.

Under panelsamtalet framkom en samsyn om vikten att agera i frågan och att sprida kunskap och information i ämnet. Panelen bestod av Elin Sandström Sveriges Konsumenter, Anne-Marie Högberg, Anhörigas Riksförbund, Krister Westerlund Alzheimer Sverige, Kerstin Angvik Demensförbundet och Kenneth Olsson butiksrepresentant.

Konferensen avslutades av äldreminister Åsa Regnér som framhöll att man måste satsa på äldreomsorgen som fortsättningsvis ska var ett flaggskepp för svensk välfärd. Hon sa: ”Det är viktigt att den som har demens får bra stöd så att hon eller han kan klara ett självständigt liv så länge som möjligt. Det är också viktigt att samhället anpassas bättre till människor med demens. Det vill säga att vi skapar ett demensvänligt samhälle.” För hela hennes tal, se länken nedan.

Monika Rydén, projektledare från Myndigheten för delaktighet (Mfd), var nöjd med dagen. Hon sa: Det är mycket tillfredsställande att höra hur överens alla har varit om vikten att bidra till ett samhälle som ger delaktighet för personer med demenssjukdom. Mfd har tagit fram ett kunskapsmaterial som vi hoppas kan hjälpa till i detta arbete, tillsammans kan vi göra skillnad.”

Publicerad: 2016-11-30