Ett demensvänligt samhälle

Myndigheten för delaktighets generaldirektör Malin Ekman Aldén bloggar om demens och myndighetens arbete.

Utdrag ur Malin Ekman Aldéns blogginlägg:

"När vi på MFD startade arbetet med att öka kunskapen om att leva med demens var en av de första sakerna vi gjorde att intervjua personer som lever med demenssjukdom. Vi frågade vad de uppfattar som jobbiga situationer, kopplade till sjukdomen. Högst på den listan kom vardagssaker som att handla och åka kollektivtrafik."

Publicerad: 2016-12-05