Fattigdom och funktionsnedsättning - globala frågor

MFD:s GD bloggar om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i ett globalt perspektiv.

Utdrag ur Malin Ekman Aldéns blogginlägg:

” Den tredje december firade världen den internationella funktionshindersdagen. En dag för att påminna oss om att rättighetsarbetet sträcker sig långt utanför våra svenska gränser.

I år är funktionshindersdagen också en sorglig dag. Just denna dag har Bengt Lindqvist, en av svensk och internationell funktionshinderspolitiks förgrundsfigurer, lämnat oss.”

Publicerad: 2016-12-08