Fem filmer om välfärdsteknikens möjligheter

Filmerna handlar om delaktighet, trygghet, självständighet, aktivitet och ett mobilt arbetssätt. Användare berättar om hur välfärdsteknik hjälper dem i vardagen.

Alla människor har rätt att vara delaktiga i samhället. Välfärdsteknik ökar möjligheterna för fler att kunna delta på lika villkor.

– Det kan till exempel handla om att en person med funktionsnedsättning ska kunna klara sig själv i så hög utsträckning som möjligt och ha möjlighet att välja och fatta egna beslut. Man ska också kunna känna sig trygg, berättar Anna-Greta Brodin, projektledare för ett regeringsuppdrag om digitala tjänster och teknik.

Lars Olof har en demenssjukdom. I en film om trygghet berättar han och hans maka om hur de båda två kan känna sig trygga med hjälp av ett trygghetslarm.

Camilla berättar bland annat om olika appar som hjälper henne att strukturera vardagen så att hon kan klara sig själv.

Dagny Carlsson är rikskändis numer. I en av filmerna berättar Dagny om hur hon känner sig aktiv och delaktig i samhällsdebatten när hon bloggar.

I filmen om delaktighet berättar Marianne och Sara om hur de med hjälp av en surfplatta och internetuppkoppling kan betala räkningar, boka vårdbesök och spela spel.

I en film får vi träffa Birgit. Hon bor på ett vård- och omsorgsboende där man har infört ett mobilt arbetssätt. Välfärdsteknik kan ses som verktyg som underlättar möjligheterna för människor att ta del av sina mänskliga rättigheter. Men tekniken kan också vara effektiva verktyg för kommunerna när de planerar sin verksamhet.

Publicerad: 2016-09-27