Förändringar i kommunuppföljningen

I samband med att funktionshinderspolitiken 2011-2016 avslutas vid årsskiftet kommer Myndigheten för delaktighet att utveckla kommunuppföljningen inför 2017.

Myndigheten har startat ett utvecklingsarbete för att öka uppföljningens relevans och användbarhet. Bakgrunden är att strategiperioden för funktionshinderspolitiken 2011-2016 avslutas vid årsskiftet, och en ny inriktning tar vid. Just nu pågår därför ett övergripande arbete med att utveckla myndighetens samlade uppföljningssystem, där kommunuppföljningen  ingår.

Myndigheten för delaktighet har, på uppdrag av regeringen, följt hur kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter arbetar med tillgänglighet. Syftet har varit att ta reda på hur arbetet med att skapa förutsättningar för ett samhälle på lika villkor, oavsett funktionsnedsättning, bedrivs på lokal nivå

Under våren 2017 kommer mer information om utvecklingen av vår kommunuppföljning. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss via: kommunuppfoljning@mfd.se 

Publicerad: 2016-11-16