Inspirationsfilm från Härryda kommun om tillgänglighet i skolan

Vi har tagit fram filmer med goda exempel som stöd och inspiration för kommuners arbete med tillgänglighet.

Filmen från Härryda kommun handlar om hur de arbetar med tillgänglighet i grundskolan.

Myndigheten för delaktighet stödjer och följer upp kommunernas tillgänglighetsarbete. Filmerna är en del i det arbetet. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Publicerad: 2016-02-03