Lika värde – allas ansvar

MFD:s GD bloggar om allas lika värde, icke-diskriminering och delaktighet.

Utdrag ur Malin Ekman Aldéns blogginlägg:

”…..Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Så står det i FNs allmänna deklaration om mänskliga rättigheter. Att respektera detta lika värde är inte något man säger, det är något man gör. Det handlar om att bli tagen på allvar och mött med respekt i vardagen. Att spela roll och att bli lyssnad till fullt ut. Att inte bli ställd åt sidan eller utestängd för att ens delaktighet kräver något mer eller något annat än det förväntade….”

Publicerad: 2016-10-11