LSS ska säkerställa full delaktighet i samhället

Myndigheten för delaktighets generaldirektör Malin Ekman Aldén bloggar om likhet inför lagen.

Utdrag ur Malin Ekman Aldéns blogginlägg:

Under hösten har diskussionen kring LSS, och särskilt kring en av de tio insatserna personlig assistans, varit intensiv. En debatt med många ansikten och perspektiv. För mig är det dock förbryllande att just det som är lagstiftningens syfte och mål - full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor - fått så litet utrymme."

Publicerad: 2016-12-15