Malin Ekman Aldén är vikarierande generaldirektör för Myndigheten för delaktighet

Regeringen har vid regeringssammanträdet idag 31 mars 2016 utsett Malin Ekman Aldén som vikarierande generaldirektör och chef för Myndigheten för delaktighet. 

Parallellt inleds rekryteringen av ny chef till myndigheten. Tidigare generaldirektör Anne Holm Gulati kommer fortsättningsvis att vara anställd som generaldirektör i Regeringskansliet.

Publicerad: 2016-03-31