MFD deltar på konferensen Universal Design 2016 i England

Myndigheten för delaktighet kommer att delta på konferensen Universal Design 2016. Syftet är att bevaka och bidra till internationell utveckling inom området.

Universal Design 2016 (UD2016) är den tredje internationella konferensen om universell design och äger rum 21–24 augusti i York, England. De tidigare konferenserna hölls i Lund 2014 och Oslo 2012.

Konferensen handlar om universell design, design för alla och inkluderande design utifrån såväl praktiska som teoretiska aspekter. Årets tema är Learning from the past, designing for the future – att lära av tidigare erfarenheter för att i framtiden kunna skapa bättre och mer inkluderande samhälle, byggdmiljö, produkter och tjänster.

Myndigheten för delaktighet kommer att representeras av Arvid Lindén, internationell samordnare, samt Jonas Andersson och Terry Skehan, utredare på avdelningen för kunskap och riktlinjer. Vi kommer att presentera tre papers som tar upp svensk funktionshinderspolitik, utvärdering och utveckling av checklistor for tillgänglighet av allmänna byggnader samt tillgänglighet inom dagligvaruhandeln för personer med demens.

Papers:

  • Equalization and Participation for All Swedish Disability Policy at a Crossroads
  • Accessibility in Public Buildings: Efficiency of Checklist Protocols
  • Shopping with Acquired Brain Injuries, Coping Strategies & Maslowian Principles

Konferensen kommer att publicera samtliga papers på sin webbplats.

Publicerad: 2016-08-18