MFD deltar på statspartsmöte i New York 14-16 juni

Statspartsmötet handlar om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).

Mötet är det nionde statspartsmötet vid FN i New York om implementering av konventionen. Tio år har gått sedan konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) antogs av FN. Arbetet med att säkerställa allas möjlighet till delaktighet i samhället pågår alltjämt.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér håller anförande samt deltar i möte om hur fattigdom och ojämlikhet ska motverkas för personer med funktionsnedsättning. Från Sverige deltar även statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson. Myndigheten för delaktighet (MFD) representeras av Nina Lindqvist,chef för avdelningen för uppföljning och analys.

Sverige arrangerar två seminarier vid sidan av statspartsmötet: Handikappförbundens seminarium, ”Rätten att delta – hur man skapar tillgängliga möten online”, samt Spinalis seminarium ”You can do it Supporting and encouraging parents with disabilities”, som håller fokus på föräldraskap och funktionsnedsättningar.

Myndigheten för delaktighet har tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen i uppdrag av regeringen att genomföra en kommunikationssatsning om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget syftar till att förebygga diskriminering genom att öka kunskapen och medvetenheten om konventionen och dess innehåll.

Publicerad: 2016-06-14