MFD föreslår en mer effektiv och systematisk funktionshinderspolitik! Förslagen nu ute på remiss!

Regeringen har skickat ut Myndigheten för delaktighets förslag om en mer effektiv och systematisk funktionshinderspolitik på remiss.

Ett hundratal aktörer har fått möjlighet att svara på remissen. Svaren ska lämnas till Socialdepartementet senast 30/12 -16.

Publicerad: 2016-11-17