MFD på standardiseringsmöte i Sao Paulo 10-16 september

I samband med Paralympics håller standardiseringsorganisationen TC-173 (Assisitive products for disabled) arbetsgruppsmöten, plenarmöten och seminarier i Sao Paulo.

På mötena deltar delegater från 12 röstberättigade länder samt från standardiseringsinstitut som ännu inte är officiellt anslutna till TC-173. De som inte kan närvara fysiskt deltar via ISO:s webblänk Webex. Från Sverige deltar Karl-Erik Westman, utredare från Myndigheten för delaktighet, och SIS Swedish Standards Institute. Karl-Erik är ordförande i standardiseringskommitté TC-173 och är den som har organiserat seminarierna.

Mötena kommer att handla om hjälpmedel och tillgänglighet. Många av hjälpmedlen som ska avhandlas används under Paralympics. Därför kommer deltagarna att närvara på tävlingarna och även ha dialog med de ansvariga.

Seminarierna avslutas fredagen den 16 september med en dialog mellan Karl-Erik Westman samt Chapal Khasnabis (World Health Organization, WHO) och Laura Mathews (International Organization for Standardization, ISO) om hur man ska gå vidare i standardiseringsarbetet  i utvecklingsländer och hur detta ska hanteras i framtiden.

Publicerad: 2016-09-09