MFD:s gd Malin Ekman Aldén i radioinslag om panelen Rivkraft

Lyssna på Myndigheten för delaktighets generaldirektör Malin Ekman Aldén i programmet Klartext, P4 Radio Stockholm.

Rivkraft är en panelundersökning där personer med funktionsnedsättning med jämna mellanrum svarar på frågor om hur de har det i vardagen. Vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas och förändras.

Resultatet bidrar till att myndigheten får veta hur funktionshinderspolitiken fungerar i praktiken och vilka förändringar som behöver göras för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Publicerad: 2016-11-02