Möt oss på MR-dagarna 17-19 november!

Konferensen Mänskliga Rättighetsdagarna - MR-dagarna - hålls i år i Malmö. MFD deltar med seminarium och monter.

Mänskliga Rättighetsdagarna – MR-dagarna – är en årlig konferens för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter.

Myndigheten för delaktighet deltar med seminariet Från patient till medborgare – 16 år senare!

Från patient till medborgare - 16 år senare!

Innehåll på seminariet: Myndigheten för delaktighets uppföljningar visar att personer med funktionsnedsättning inte har jämlika levnadsvillkor. Ett samtal om hur konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan ge vägledning till samhällets olika aktörer. Hur kan vi bli bättre? Vad kan vi göra annorlunda? Föreläsning och därefter panelsamtal.

Tid: Fredag 18 november. Klockan13:00 - 14:00
Lokal: High Live 2
Kategori: Mänskliga rättigheter i praktiken

Föreläsare: Magnus Lagercrantz, utredare Myndigheten för delaktighet
Moderator: Hanna Gerdes, grundare av Hanna and Goliath, Law & Education
Paneldeltagare: Anna Bruce, Lunds universitet, Malin Ekman Aldén, generaldirektör Myndigheten för delaktighet, Maria Johansson, ordförande Lika Unika, Nils Karlsson kommunalråd (MP) Malmö stad.

Myndigheten för delaktighet deltar även i följande seminarier som anordnas av andra organisationer:

  • Är systematisk uppföljning av MR (o)möjligt? 
    Fredag 18 november 10.30-12.00
    Lokal: High Live 2 Civil Rights Defenders
  • Children with disabilities and the right to inclusion
    Torsdag 17 november 16.30-17.30.
    Lokal: Live 8 Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet

Du är också välkommen att träffa oss i vår monter, nummer 11!

Publicerad: 2016-11-15