Myndigheten för delaktighet i Almedalen 2016

Folkmassa på Almedalens gator

I år syns MFD i Almedalen i flera sammanhang. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, universell utformning och välfärdsteknologi står i centrum för årets aktiviteter.

Måndag 4 juli:

08:00-09:00 Tillgänglighetsarenan: Ett samhälle byggt för mig?

DHR, Hissförbundet, SPF, Lunds Universitet och ParaSports arrangerar tillsammans en dag på temat tillgänglighet. Vid Tillgänglighetsarenan medverkar MFD:s Jonas Andersson och Terry Skehan som föredragshållare i seminariet Ett samhälle byggt för mig? Jonas Andersson och Terry Skehan ger bakgrund och resonemang kring frågor som: Hur genomförs artikel 9 och 2 i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i olika länder? Var ligger fokus i den allmänna diskussionen om tillgänglighet - universell utformning, universal design, eller något annat?

Plats: Tillgänglighetsarenan, Klosterbrunnsgatan 5

09:20-10:20 Barnrättstorget: Respekt – barns röster om funktionsnedsättning

Barnombudsmannen och Allmänna Barnhuset arrangerar tillsammans även i år Barnrättstorget. 

I ett seminarium under ledning av barnombudsmannen Fredrik Malmberg medverkar bland andra MFD:s vik generaldirektör Malin Ekman Aldén. Seminariet följs av panelsamtal.

Plats: Gotlands Konstmuseum, S:t Hansgatan 21

13:45-14:45 Tillgänglighetsarenan: Fånge i sitt eget hem – att åldras i otillgängliga bostäder

Befolkningen blir allt äldre och en stor del av de äldre bor i otillgängliga bostäder. Hur säkerställer vi att de äldre som vill bo kvar hemma inte blir fångar i hemmet, och att det finns anpassade bostäder till dem som har ett behov? Är förslagen från ”bostäder att bo kvar i” lösningen på problemet?
MFD:s vik generaldirektör Malin Ekman Aldén medverkar i seminariets panelsamtal.

Plats: Tillgänglighetsarenan, Klosterbrunnsgatan 5

16:15-16:30 Tillgänglighetsarenan: Tillgänglighetsmingel

MFD:s vik generaldirektör Malin Ekman Aldén håller öppningstal på temat Utblick kring framtidens funktionshinderspolitik.

Plats: Tillgänglighetsarenan, Klosterbrunnsgatan 5

17:15 Barnrättstorget: Mänskliga rättigheter är inte verklighet för alla barn

MFD arrangerar under eftermiddagen ett eget seminarium vid Barnrättstorget, på temat "Mänskliga rättigheter är inte verklighet för alla barn". Malin Ekman Aldén inledningstalar vid seminariet, tre unga vuxna berättar om sin upplevelse barndom och tonårstid, och statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson avslutar med en utblick kring funktionshinderspolitiken.

Plats: Gotlands Konstmuseum. S:t Hansgatan 21

Tisdag 5 juli

09:30-10:30 Mänskliga rättigheter för alla? 10 år med CRPD i praktik och teori

Charlotta Göller och ElseMarie Brisenhorn medverkar i ett seminarium i regi av Uppsala Universitet. Seminariet har fokus på FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Under seminariet diskuteras såväl juridiska som etiska perspektiv på rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3 Studentcentrum/Hus D

14:00-14:30 Följ med på resan till e-hälsolandet

eHälsomyndigheten arrangerar seminarier på temat e-hälsa: När Sverige ska bli världsbäst på e-hälsa krävs ledarskap och samverkan. Olika aktörer måste samarbeta på den fortsätta resan framåt. Vilka initiativ pågår idag och hur ser planerna ut framåt? Hur berör digitaliseringen vården, omsorgen och individen? Vilka bidrar till att visionen blir verklighet? MFD:s projektledare för regeringsuppdraget om digitala tjänster, Anna-Greta Brodin, medverkar i panelsamtal.

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Onsdag 6 juli

12:00 - 12:50 Framtiden är universell – är du?

Hans von Axelsson, Myndigheten för delaktighet, modererar ett seminarium och panelsamtal med titeln Framtiden är universell – är du? Arrangemanget är en del av Handikappförbundens aktiviteter i Almedalen, och i panelen medverkar bland andra vik generaldirektör Malin Ekman Aldén. 

Plats: Skeppsbron, H114

13:30 – 13:50 Samtal kring ny funktionshinderspolitik

MFD:s vik generaldirektör Malin Ekman Aldén medverkar tillsammans med Handikappförbundens Mikael Klein i ett samtal kring ny funktionshinderspolitik, i ett arrangemang av Handikappförbunden.

Plats: Skeppsbron, H114

15:00 - 17:00 Så blir Sverige världens främsta välfärdsteknologination

IT & Telekomföretagen inom Almega arrangerar tillsammans med Kairos Future seminarium och workshop kring välfärdsteknologi där Anna-Greta Brodin medverkar.

Plats: Restaurang Amarillo, Schweitzergränd 5B

Torsdag 7 juli

09:30 - 10:30 Vilken betydelse har FN-konventionen för kvalitet inom personlig assistans?

Arbetsgivarföreningen KFO och Assistansanordnarna arrangerar tillsammans ett seminarium på temat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Varför pratar vi så lite om FN-konventionens betydelse i vardagen – är det bara ord eller något vi är beredda att omsätta i praktik? Vilket ansvar medför artiklarna om inkludering, rättigheter och friheter i konventionen? På vilket sätt har de betydelse för kvaliteten i personlig assistans? Vik generaldirektör Malin Ekman Aldén medverkar i panelsamtal tillsammans med bland andra fd EU-kommissionär Thomas Hammarberg och Monica Svanholm, enhetschef, Försäkringskassan.

Plats: Ideella trädgården

15:15 - 16:00 Hur kan assistansanordnare arbeta i enlighet med FN-konventionen?

Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag att sprida information och öka kunskapsnivån om FN-konventionen. Arbetsgivarföreningen KFO och Assistansanordnarna arrangerar seminarium på temat vad vi tillsammans kan göra för att mänskliga rättigheter ska bli en del i det dagliga arbetet. Malin Ekman Aldén medverkar i panelsamtal.

Plats: Café Strandporten, Birgers gränd 1

Publicerad: 2016-07-01