Vi söker utredare till avdelningen för kunskap och riktlinjer

Arbetsuppgifterna handlar bland att om kunskapsutveckling i frågor som rör delaktighet, tillgänglighet, universell utformning och välfärdsteknologi.

Vi söker dig som har disputerat inom lämplig område och har kunskap och erfarenhet inom funktionshinderområdet eller inom ett eller flera av vår myndighets fokusområden, som delaktighet, universell design och välfärdsteknologi.

Sista ansökningsdag: 2016-06-23

Publicerad: 2016-06-02