Nu finns resultaten från Rivkrafts enkät om arbetsmarknaden

Enkäten om arbetsmarknaden besvarades av 1 221 personer med funktionsnedsättning.

Undersökningen Rivkraft tar reda på vad som fungerar bra eller dåligt och vilka förändringar som behöver göras för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Fyra till sex gånger om året läggs enkäter ut på webben. Enkäterna utgår från de prioriterade områdena i funktionshinderstrategin för Sverige.

Publicerad: 2016-03-01